Informații legale

Această politică de confidențialitate este elaborată în conformitate cu legislația europeană și bulgară în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Oferă informații despre modul în care Infra Concept Ltd. colectează, utilizează, dezvăluie și protejează datele personale ale utilizatorilor site-urilor noastre.
Concepte generale
Conform Regulamentului general privind protecția datelor (UE) 2016/679, datele cu caracter personal sunt definite ca orice informație care identifică sau poate duce, direct sau indirect, la identificarea dvs.
Prelucrarea datelor cu caracter personal este orice acțiune sau set de acțiuni care pot fi efectuate în legătură cu datele dvs. personale, cum ar fi colectarea, înregistrarea, utilizarea, distribuirea, furnizarea, blocarea, distrugerea etc.

Compania Infra Concept EOOD, înscrisă în registrul comercial al agenției de registru cu UIC 200466053, este un administrator de date cu caracter personal în sensul Regulamentului general, care determină în mod independent scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

PRINCIPIILE NOASTRE LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Legalitate, bună credință și transparență

Limitarea obiectivelor
Colectăm date cu caracter personal în scopuri specifice, declarate explicit și legitime și nu le prelucrăm în continuare într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.
Minimizați datele
Colectăm date personale relevante, relevante și limitate la ceea ce este necesar în legătură cu scopurile prelucrării.

Acces la date
Vă oferim acces și posibilitatea de a vizualiza, corecta, completa sau șterge datele dvs. personale pe care ni le-ați partajat.