Χαρακτηριστικά

όνομα: WD1463
διαστάσεις: 530 - 314 εκατοστά.
Η ζώνη ασφαλείας: 910 - 614 εκατοστά.
Ύψος πτώσης: 220 εκατοστά.
Πιστοποιητικό: EN 1176-1

Περιγραφή