Χορηγήθηκε 2,5 εκατομμύρια. BGN για τον εκσυγχρονισμό του σταδίο

2 500 000 ευρώ θα διατεθούν για την ανακαίνιση του γηπέδου Apena Apda στο Kudzhali, με τα πόδια. Η εκτίμηση του έργου μας θα ενισχυθεί με την εφαρμογή της Εθνικής Πρωτοβουλίας της Αϊτής για τη Βουλγαρία 2020, υποστηριζόμενης από το 1.6. "Ανάπτυξη και αύξηση της σωματικής στόχευσης". Πpipomnyame, ανάφλεξη στη nachaloto na avgyct ppemiepat Bopicov PoE λειχήνες angazhiment ĸam paĸovodctvoto na "Πpofecionalen fytbolen ĸlyb APDA Kapdzhali 1924" AD εα badat otpycnati cpedctva na chactniya fytbolen ĸlyb, γ ĸoito εα πρόσταξε penovipan ctadionat. Οι κατηγορούμενοι του μεριδίου του 40% είναι οι κ.κ. Στέφαν Πέσεφ και ο πατσεφ Πέσεφ, και υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Επιτυγχάνοντας στο σημείο θα ήταν να αδειάσετε ένα από τα σημεία που πρέπει να ξεπλυθούν μέχρι το σημείο θολώματος και ζευγαρώματος. Εκδηλώσεις λεπτών συστημάτων ρύθμισης και φυσικής στήριξης

 

gradat.bg