Характеристики

Наименование: Въздушна разходка
Предназначение: Уред за крака, въздушна разходка
Елементи: основа , ръкохваки , лостове
Материали: UV защитен полиетилен, галванизирана стомана, безвредна боя
Препоръчителни настилки за зоната на падане: Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка

Цена - 2 131,33 лв. без ДДС

Описание

Цена - 2 131,33 лв. без ДДС