Характеристики

Наименование: Комбиниран уред SB-04
Размери: 1000 - 500 см.
Зона на безопастност: 1200 - 700 см.
Височина на падане: 260 см.
Предназначение: Фитнес уред за укрепване мускулите на ръцете, гърба, раменете, гърдите и краката
Елементи: стена за кътерене, успоредки, лостове, препядствия за прескачане
Материали: UV защитен полиетилен, галванизирана стомана, безвредна боя
Препоръчителни настилки за зоната на падане: Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка

Цена - 7 382,02 лв. без ДДС

Описание

Цена - 7 382,02 лв. без ДДС