Характеристики

Наименование: Съоръжение за катерене
Размери: 200 - 200 см.
Зона на безопастност: 500 - 500 см.
Височина на падане: 250 см.
Предназначение: Катерене, пазене на равновесие, експериментиране, общуване
Елементи: Метална конструкция, мрежа за катерене
Материали: Галванизирана стомана, безвредна боя
Препоръчителни настилки за зоната на падане: Ударопоглъщаща каучукова настилка, изкуствена трева, пясък

Цена - 4 975,29 лв. без ДДС

Описание

Цена - 4 975,29 лв. без ДДС