За нас

      Компанията „Инфра Концепт“ ЕООД е правоприемник на дружеството „Олимп Строй“ ЕООД , създадено през 2008 година. „Инфра Концепт“ ЕООД е член на Българската строителна камара и през 2018 година премина и успешно интегрира системата за управление на качеството ISO 9001:2008, система за управление на Околната среда ISO 14001:2004 и система за управление на здравето и безопасността  при работа OHSAS 18001:2007, с обхват на сертификатите: вертикална планировка и изграждане на детски и спортни площадки.

 

Портфолиото на компанията обхваща ниско и високо строителство, озеленяване, дистрибуция и производство на детски, спортни и паркови съоръжения и  настилки, изпълнява всички видове вертикални планировки – алеи, паркинги, улици, кръстовища, вътрешно квартални пространства и др.

 

      Дейността на фирмата се изпълнява от структурите на следните подразделения:

 

  1.                     „Инфра Концепт“ – продажба, проектиране и инсталиране на висок клас детски       съоръжения, паркова мебел и озеленяване.

                   „Мулти Парк“ – продажба, проектиране и инсталиране на паркова мебел и

      озеленяване, ландшафтно оборудване  на обществени места.

  •                 www.multipark.bg
  •                    „Мулти Плей“ – продажба, проектиране и инсталиране на детски съоръжения и
  •       настилки в частни и обществени детски плошадки. 
  •                   www.multiplay.bg
  •                    „Мулти Спорт“ – продажба , проектиране и инсталиране на спортни съоръжения
  •       и настилки в открити и закрити спортни обекти –
  •                 www.multisport.bg
  •  

      Екипът от архитекти, урбанисти, както и висококвалифицираният технически състав помага на клиентите да създадат и реализират  игралното пространство, което отговаря на всички технически изисквания и нужди.  Компанията разполага с необходимия технически състав, оборудване  и строително - монтажни групи, които бързо, качествено и  професионално изпълняват и поддържат съоръженията   и прилежащата инфраструктура.