ПРОЕКТИРАНЕ

Желанието за игра се появява естествено при всички деца. Самият процес повишава самочувствието им, отваря светогледа им към нови възможности, развива социалните и словесни умения, както и такива да взема решения при определени проблемни ситуации. От създаването си в началото на 20 век до днес детските площадките са се променили драстично. Изолираните метални парчета са се превърнали в тематични съоръжения, в които творческата дейност е безкрайна, но и стандартите за издръжливост и безопасност са много по-високи. Все пак е важно да се помни, че процесът и качеството на игра не могат да бъдат закупени, те са част от детското въображение. Следователно целта на проектирането на детски площадки е да се създаде среда, която ще привлича децата и обогатява техните занимания.

 

Основният въпрос при проектирането на детски площадки е да се осигурят предизвикателни и забавни дейности, като същевременно се осигури безопасността на децата. Детските съоръжения се изграждат съобразно редица правила, както при проекта така и при изпълнението, трябва да съответстват на следните нормативните изисквания: „Наредба 1 от 12.01.2009г. за условията и реда за устройство и безопасност на площадките за игра”, „БДС EN 1176:2008- съоръжения и настилки за площадки за игра”, „БДС EN 1177:2008 – ударопоглъщащи настилки за площадките за игра - методи за изпитване”.

 

Процесът на проектиране на детските площадки, както и при проектирането на публичните пространства, трябва да започне с цялостно проучване. Например важна информация за предварителният проект е как децата ще идват на детската площадка (пеша, с велосипед, с автобус), дали ще бъдат наблюдавани, докато играят на детската площадка, какъв ще бъде очакваният възрастов диапазон и колко деца обикновено се очаква да бъдат на терена. Знаейки как и с какви средства се разполага, могат да се вземат необходимите решения.