НАСТИЛКИ

Настилка за детски площадки от насипен материал - пясък

Характеристики

Наименование: Настилка за детски площадки от насипен материал - пясък

   Доста често детските площадки са изпълнени с насипни материали - пясък, дървесни стърготини. Ударопоглъщащата настилка от пясък може да се предвижда за открити площадки за игра за съоръжения с максимална височина на свободно падане до 3 м и с дълбочина на пясъчния слой във всяка точка най-малко 0,40 м.

   За изпълнението на ударопоглъщаща настилка се използват следните видове пясък:

1.Ситен пясък – промит, без примеси или глинести частици, с фракция от 0,2 – 2,0 мм;

  1. 2.Едър пясък/ситен чакъл – промит, с фракция от 2,0 – 8,0 мм.

   При използване на насипни настилки от пясък за откритите детски площадки за игра се изпълнява дренаж от слой чакъл с фракция по-голяма от 8 мм и с дебелина най-малко 0,10 м , като между чакъла и насипната настилка се полага геотекстил.

  Пясъкът е един от най-разпространените – и най-полезни за ранното развитие на децата – видове съоръжения, които се използват на площадките за игра. За пясъка има много негативни отзиви – най-вече заради необходимостта от сравнително честа поддръжка, която оказва влияние върху бюджета. Необходимо е да се осигури добро оцеждане, за да не се уплътнява и да не задържа влага. В райони с песъчлива или варовита почва, както и на наклонени места е възможно направо да се постави пясъка, докато при глинестите почви е желателно да се изгради легло с дренаж под пясъчния слой.

   Тези настилки имат своите качества, но привличат животни, особено котки. А както знаем, децата обичат да "опитват" на вкус всичко до което се докоснат. Поради това е необходимо редовна поддръжка и периодично дезинфекциране.

   „Мулти Парк“ ООД не полага и не препоръчва полагането на настилка от пясък именно поради тези съображения. Ние препоръчваме използването на пясък за специфичните зони за игра, а именно пясъчници.

Описание

Местонахождение на пясъчник: Пясъчникът трябва да е разположен на място, което е сенчесто през лятото и светло през зимата, въпреки че листата на листопадните дървета могат да представляват проблем през есента, трябва да е отдалечен от главния поток на движение и да е на тихо място, пясъчникът и децата в него трябва да са видими за седящите на околните пейки.
Форма: Където е възможно, пясъчникът трябва да е с неправилна и раздвижена форма, за да предлага множество закътани пространства, позволяващи спокойна индивидуална игра. Различни цветове на стените могат да спомогнат за идентифициране на дълбочината на пясъчните слоеве.
Разположение: Най-дългата страна на пясъчника трябва да е с южно изложение.
Дренаж: Пясъчникът трябва да се оттича добре, за да не се задържа вода, което води до сбиване на материала. В райони с песъчлива или варовита почва, както и на наклонени места може направо да се постави пясъчник, докато при глинестите и по-не проветриви почви е желателно да се изгради кофраж, в който да се намира пясъчника.
Стени, основи и ръбове: Стените могат да са от дърво, бетон или тухли. Дълбочината на пясъка трябва да е поне 450 мм и нивото му трябва да е на поне 75-150 мм под ръба наограждението. Повърхността на ограждението трябва да е гладка и да е подходяща за сядане (за родители) и за строеж на пясъчни замъци и др. Добре е основата да е от чакъл (100-150 мм), покрита с 25-милиметров слой от въглен или геотекстилен материал, върху който са разположени тухли на разстояние 10мм една от друга. От едната страна на пясъчника е препоръчително да има рампа, по която да могат да се придвижват деца с ограничени двигателни способности, както и за да могат да се вкарват играчки на колела. Акоограждението е от дървени греди, те трябва да са фиксирани с болтове, а не с пирони. Независимо от материала наограждението, неговите ръбове трябва да са загладени и да няма стърчащи части.
Поддръжка: Необходимо е редовно разрохкване с гребло – желателно е това да става веднъж на ден, или поне веднъж седмично. В зависимост от степента на употреба, пясъчникът се нуждае и от периодично дезинфекциране. Това може да се направи със слаб разтвор на почистващ препарат за домашна употреба, безвреден за деца, който се напръсква върху пясъчника с лейка. След това пясъчникът трябва да се полее обилно с вода, за да се изплакне дезинфектанта. В продължение на един ден в пясъчника не трябва да се допускат деца. Налага се и допълване на пясък, както и подмяна на пясъка – препоръчително е това да се извършва веднъж годишно. 
Достъп за хора с увреждания: Европейският Закон срещу дискриминацията на хората в неравностойно положение изисква съоръженията на площадката за игра или част от тях да са достъпни за хора с увреждания. Пясъкът като настилка не е подходящ за инвалидни колички и патерици, но като материал за игра има значителна игрова стойност, особено за по-малките деца. Чрез поставянето на рампа пясъчникът може да се превърне в достъпно и привлекателно място за децата в неравностойно положение.

Снимки