Характеристики

Наименование: Съоръжение Banzai
Размери: 547 - 126 см.
Зона на безопастност: 900 - 400 см.
Предназначение: пазене на равновесие, експериментиране
Елементи: метални пръти, ръкохватки
Материали: галванизирана стомана,боя
Препоръчителни настилки за зоната на падане: трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка

Описание