Характеристики

Наименование: Телефон Talk - Tube
Размери: 1250 - 24 см.
Предназначение: общуване - колективни игри
Препоръчителни настилки за зоната на падане: трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка

Описание